Trách nhiệm xã hội

Phiên Chợ 0 Đồng Ủng Hộ Người Nghèo Đón Tết

Nhằm chung tay mang đến một cái Tết ấm no hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phường Linh Đông, Thủ Đức, trung tâm MM Hưng Phú đã tham gia ủng hộ “Phiên chợ 0 đồng” do MTTQVN tổ chức vào ngày 30 tháng 1 vừa qua.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan