Trách nhiệm xã hội

Lan Tỏa Yêu Thương Đến Cộng Đồng

Tháng 04/2021

Với mong muốn mang yêu thương lan tỏa đến với những hoàn cảnh khó khăn, trung tâm MM Mega Market An Phú luôn tích cực thực hiện những hoạt động giúp ích cho cộng đồng nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống MM Mega Market trên cả nước.

Đến với “Ngày Hội Từ Thiện” vào ngày 27 tháng 04 vừa qua được tổ chức tại trường Song Ngữ Quốc Tế Horizon, trên tinh thần cống hiến hết mình cho xã hội, trung tâm MM Mega Market An Phú đã tham gia gây quỹ cùng với nhà trường để quyên tặng số tiền gây quỹ được cho các cơ sở từ thiện dưới sự giới thiệu của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đặc biệt là trong ngành Giáo Dục.

Hiện nay còn rất nhiều trường học tại các tỉnh thành đang trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thiếu thốn cơ sở vật chất, trung tâm MM Mega Market An Phú hy vọng hoạt động gây quỹ từ thiện lần này có thể góp phần tạo động lực cho học sinh ở những nơi còn khó khăn đến trường chuyên cần hơn cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học tại tỉnh thành.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan