Trách nhiệm xã hội

Tết Ấm Mọi Nhà – Thành Phố Vinh

Tháng 2/2021

Nhằm chung tay mang đến một cái Tết ấm no hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An, trung tâm MM Mega Market Vinh đã đóng góp những phần nhu yếu phẩm và phối hợp cùng UBND-UBMTTQ thực hiện chương trình “Tết Vì Người Nghèo” vào ngày 01 tháng 02 vừa qua.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan