Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Bãi Biển Quy Hòa – Quy Nhơn

Tháng 07/2023

 

CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG XUNG QUANH TA

 

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống trung tâm MM Mega Market Việt Nam, ngày 23 tháng 07 vừa qua, Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã phối hợp cùng với Đoàn thanh niên phường Ghềnh Ráng tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh bãi biển Quy Hoà, mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực địa bàn phường.

Đã có gần 10 nhân viên MM cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong