Trách nhiệm xã hội

Dạy Phân Loại Rác Thải Tại Trường Mầm Non Thành Phố Quy Nhơn

Tháng 3/2021

Phân loại rác thải tại nguồn là hành động vô cùng đơn giản và thiết thực mà mỗi cá nhân, gia đình đều có thể thực hiện để giúp cho môi trường sống chúng ta ngày càng sạch đẹp hơn. Hiểu rõ được điều đó, vào ngày 06 tháng 03 vừa qua, MM Mega Market Quy Nhơn đã tổ chức chương trình nâng cao nhận thức về phân loại rác thải cho các bé tại trường Mầm Non Sen Hồng 2 tại Thành Phố Quy Nhơn và đồng thời trao tặng nhà trường những bộ thùng rác phân loại để các bé có thể thực hành và xây dựng thói quen ngay tại lớp học.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong