Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố MM Food Service Hưng Phú

Tháng 08/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước, vào ngày 12 tháng 08 vừa qua, trung tâm MM Food Service Hưng Phú tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh siêu thị, mang lại vùng xanh, sạch, đẹp cho khu vực địa bàn phường.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Trung tâm MM Food Service Hưng Phú hy vọng rằng những hành động nhỏ như thế này mỗi ngày sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi người dân chúng ta.

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong