Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố & Công Viên Bình Phú Quận 6

Tháng 11/2022

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng”, vào sáng ngày 15 tháng 11 vừa qua, gần 50 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Bình Phú đã cùng nhau ra quân chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường, vỉa hè và công viên Bình Phú, Quận 6.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Bình Phú mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong