Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường

Ngày 15/12 vừa qua, đội ngũ MM Mega Market Vũng Tàu đã phối hợp với các cô giáo trường Mầm Non Nam Bình, Phường 12, TP. Vũng Tàu tổ chức buổi hướng dẫn phân loại rác thải cho các bé tại khuôn viên trường thông qua các hoạt động mini game, đố vui có thưởng vui nhộn.
Mục đích của hoạt động là mong muốn xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và thói quen phân loại rác thải cho các bé ngay từ lứa tuổi mầm non.
Hoạt động này là một phần của chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước.

#MMMegaMarket_JoiningHandsForCommunity #MMMegaMarket_ChungTayViCongDong #ProtectTheEnvironment_BaoVeMoiTruong #GreenRetailer