Trách nhiệm xã hội

MM Thanh Xuân tổ chức hoạt động trồng cây xanh quanh khuôn viên siêu thị

Tháng 5/2024

Hiệu ứng nhà kính, rác thải, khí hậu biến đổi,…, tất cả đều đang đe dọa chúng ta. Vì vậy ngay hôm nay chúng ta cần phải hô to khẩu hiệu bảo vệ môi trường ở khắp nơi để góp một phần nhỏ vào việc cải thiện ý thức về bảo vệ cho môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

 

Ngày 18/5, tập thể CBNV MM Super Market Thanh Xuân đã chung tay trồng cây xanh tạo không gian xanh cho khuôn viên của siêu thị.


Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đ ang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong