Trách nhiệm xã hội

MM Nha Trang thực hiện vệ sinh môi trường

Tháng 02/2024

 

Vào ngày 28 tháng 02 vừa qua, 9 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Nha Trang đã thực hiện một hoạt động vì môi trường cực kỳ ý nghĩa: cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh tại khu vực siêu thị và khu vực đường phố xung quanh.

Thông qua hoạt động này, MM Mega Market Nha Trang mong muốn truyền tải thông điệp, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng, về việc không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh và mỹ quan không chỉ tại nhà mà đặc biệt là cả những khu vực công cộng.

 

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong