Trách nhiệm xã hội

MM Hưng Phú thực hiện vệ sinh xung quanh siêu thị

Tháng 2/2024

 

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước, vào ngày 25 tháng 02 sáng nay, trung tâm MM Mega Market Hưng Phú tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh khuôn viên ngoài cổng siêu thị, trả lại một không gian xanh, sạch, đẹp cho khu vực địa bàn phường.

Đã có 35 nhân viên cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Hưng Phú mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong