Trách nhiệm xã hội

MM Hiệp Phú FSD chung tay vệ sinh môi trường

Tháng 3/2024

Vào ngày 26 tháng 03 năm 2024, trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú & FSD đã có buổi làm vệ sinh công viên Tân Thới Hiệp và vệ sinh cột điện khu vực xung quanh MM Mega Market Hiệp Phú.

Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú FSD mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

 

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong