Trách nhiệm xã hội

Vươn Cao Sự Nghiệp

Tháng 09/2020

MMVN ký thoả thuận hợp tác trong chương trình học bổng Vươn Cao Sự Nghiệp với trường Đại học Nha Trang. Qua sự hợp tác này, MMVN đã trao 05 suất học bổng bao gồm học phí và phụ cấp cho năm học cuối, 03 khoá đào tạo kĩ năng mềm thiết yếu và cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên.