Trách nhiệm xã hội

Trao học bổng “Vươn Cao Sự Nghiệp”

MMVN hợp tác và trao học bổng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề TP. HCM
Tháng 08/2020
MMVN ký thoả thuận hợp tác trong chương trình học bổng Vươn Cao Sự Nghiệp với trường Cao đẳng nghề TP. HCM. Qua sự hợp tác này, MMVN đã trao 10 suất học bổng bao gồm học phí và phụ cấp cho năm học cuối, 03 khoá đào tạo kĩ năng mềm thiết yếu và cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên.