MM Bình Phú – Quality Assurance Senior Executive (Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng)

MM Bình Phú – Quality Assurance Senior Executive (Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng)

* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

MM Mega Market Bình Phú, KDC Bình Phú, đường Bình Phú, phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

* MISSION STATEMENT/ NHIỆM VỤ
– Giám sát tất cả các hoạt động Đảm bảo chất lượng tại Trung tâm phân phối, bao gồm:
– Phương pháp kiểm soát chất lượng và các Quy trình làm việc chuẩn (SOP)/ Hướng dẫn công việc (WI) (nếu có)
– Các quy định liên quan và quy trình vận hành nội bộ áp dụng cho hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trung tâm phân phối.
* ROLES/ VAI TRÒ
– Phối hợp với Phòng cung ứng, kho vận, Thu mua, Kho và các bộ phận liên quan (Bên trong và bên ngoài của Phòng Đảm Bảo Chất Lượng) để hoàn thành các hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trung tâm
– Báo cáo cho Quản lý Đảm Bảo Chất Lượng Trung tâm phân phối và/hoặc Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng bất cứ vấn đề phát sinh tại Trung Tâm Phân Phối và đề nghị biện pháp điều chỉnh
* KEY RESULT AREAS/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
– Lấy mẫu sản phẩm và các loại mẫu khác (mẫu nước cấp, bao bì…) để kiểm tra ở phòng thí nghiệm bên ngoài.
– Giám sát kiểm soát chất lượng cho hàng hóa nhận, sơ chế, trữ hoặc phân phối cho các Kho theo các biện pháp kiểm soát chất lượng liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn đã ban hành. Triển khai lấy mẫu và kiểm tra cảm quan sản phẩm, cũng như thẩm tra phương tiện vận chuyển tại trung tâm phân phối.
– Xác định để từ chối hoặc tỷ lệ trừ trong trường hợp chất lượng giảm, hư hỏng hoặc mất hàng.
– Thu thập thông tin, phân tích, thực hiện báo cáo thống kê và thảo luận với các bộ phận liên quan về các vấn đề chất lượng, chênh lệch hoặc khiếu nại khách hàng liên quan đến trung tâm phân phối. Theo dõi các hành động khắc phục và phòng ngừa được triển khai.
– Báo cáo định kỳ cho Quản lý đảm bảo chất lượng Trung tâm phân phối về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trung tâm phân phối và báo cáo kịp thời bất cứ vấn đề cần được giải quyết.
– Thực hiện đúng trách nhiệm được đề cập liên quan đến SOP/WI bao gồm:
– Cleaning operations/ Thực hành vệ sinh
– Pest control program/ Chương trình kiểm soát động vật gây hại
– Personal hygiene requirements/ Yêu cầu về vệ sinh cá nhân
– Labeling control/ Kiểm soát việc dán nhãn hàng hóa
– Stock rotation control/ Kiểm soát việc luân chuyển hàng tồn
– Thiết lập và cập nhật tiêu chuẩn sản phẩm.
– Liên hệ với Cơ quan chức năng tại địa phương hoặc Nhà cung cấp dịch vụ cho trung tâm đang phụ trách.
– Hoàn thành các báo cáo chất lượng theo sự phân công.
– Cam kết phát triển bản thân và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa huấn luyện đã tham gia và hoạch định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành hóa thực phẩm hoặc công nghệ thực phẩm.
– Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng / nhập thực phẩm tươi / phòng bán hàng thực phẩm tươi trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm/ Siêu Thị/ Cửa hàng tiện lợi.
– Có kiến thức liên quan đến các tiêu chuẩn của hệ thống chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm (GMP/HACCP/ISO9000/BRC/IFS…)
– Giao tiếp tốt (biết lắng nghe) và kỹ năng thương thuyết.
– Có khả năng sử dụng máy vi tính, đặc biệt là Word, Excel và hệ thống giao tiếp văn phòng.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

  • MM mega Market Bình Phú
  • Văn Phòng: KDC Bình Phú, đường Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Công ty: MM Mega Market Vietnam
  • Người liên hệ: HR Dept.
  • Email: mmvn10011.hrsup@mmvietnam.com
  • Điện thoại: +84 (28) 3876 9719          (Nhánh nội bộ: 104/128)
  • Địa chỉ liên hệ: Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp. HCM

Nộp đơn ứng tuyển

Định dạng cho phép: .pdf, .doc, .docx