FOOD@MM

BÁNH KEM DƯA HẤU

BÁNH KEM DƯA HẤU

Thành Phần Nguyên Liệu:

Dưa hấu: 3 trái (to, tròn)

– Berries mix: 3 hộp

– Kiwi xanh: 500gr

– Kiwi vàng: 500gr

– Nho xanh: 500gr

Húng lũi: 2 gói (200gr)

– Hoa trang trí: 1 hộp