Bánh tươi

Tại MM Mega Market, bánh mì của chúng tôi được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc quan trọng: sự tươi ngon, tính sẵn có và chất lượng. Điều này có nghĩa là khách hàng của chúng tôi lúc nào cũng tìm thấy sản phẩm mà họ cần, được nướng với tiêu chuẩn cao nhất.


Những khách hàng là những nhà cung cấp thực phẩm có thể mua bất kỳ sản phẩm bánh mì nào từ bánh mì đông lạnh cho đến bánh mì nướng và bất kỳ khi nào cần.

  • /